SALA GIMNASTYCZNA - regulamin sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Żabowie

Jesteś tu: » Strona startowa » SALA GIMNASTYCZNA - regulamin sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Żabowie

 

REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŻABOWIE

 

  1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zajęć szkolnego koła sportowego, rozgrywek sportowych i innych zajęć sportowych.

        2. Na sali gimnastycznej mogą odbywać się imprezy okolicznościowe.

 

        3. Wszystkie zajęcia na sali odbywają się w sposób zorganizowany i są zaplanowane w szkolnym  lub popołudniowym rozkładzie                   zajęć.

 

        4. Przebywanie na sali i korzystanie z urządzeń sportowych dozwolone jest tylko w obecności i za zgodą nauczyciela                                        prowadzącego zajęcia lub opiekuna sali.

 

        5. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć popołudniowych odpowiada ich opiekun.

 

        6. Wszystkich ćwiczących, także sędziów, obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór sportowy - koszulka, spodenki lub dres oraz                    sportowe obuwie na nieślizgającej się i czystej podeszwie.

 

        7. Ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiając obuwie i ubranie w należytym porządku. W trakcie trwania zajęć szatnia                          pozostaje zamknięta, a osoby, które nie uczestniczą w ćwiczeniach nie mogą w niej przebywać.

 

         8. Dyrekcja szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego, opiekun sali  nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe                             pozostawione w szatni (pieniądze, biżuterię, telefony komórkowe, itp.).

 

         9. O każdym wypadku, kontuzji, skaleczeniu czy nagłym pogorszeniu się samopoczucia należy natychmiast powiadomi                                   nauczyciela prowadzącego zajęcia lub opiekuna sali.

 

       10. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

       11. Za szkody materialne wyrządzone na sali gimnastycznej przez osobę niepełnoletnią  odpowiedzialność finansową ponoszą                       jego rodzice/opiekunowie prawni lub opiekun grupy.

 

       12. Za stan pomieszczeń w budynku sali gimnastycznej, sprzętu gimnastycznego i urządzeń znajdujących się na sali                                          gimnastycznej są odpowiedzialne osoby korzystające z nich w danym czasie.

 

       13. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawiać po zakończonych zajęciach w wyznaczonych miejscach.

 

       14. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu niebezpiecznych przedmiotów, opakowań szklanych, jedzenia i picia. Na sali                                    gimnastycznej nie wolno palić papierosów ani pić alkoholu.

 

        15. Za korzystanie z sali obowiązują opłaty określone  w Zarządzeniu nr 556/12 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11.04.2012 r. - patrz tutaj

       

        16. Dzieci i młodzież ucząca się w Szkole Podstawowej w Żabowie może korzystać z sali bez opłat po wcześniejszym zgłoszeniu                       przez opiekuna grupy  w sekretariacie Szkoły, od wtorku do czwartku w godzinach 15:30 – 16:30 (tylko grupy zorganizowane,                  min 10 osób, z opiekunem z uprawnieniami).

                 

                W każdy czwartek w godz. 15:30 – 16:30 na hali pełni dyżur Pan Cezary Siepka

   

        17. Młodzież gimnazjalna zamieszkała w obwodzie Szkoły Podstawowej w Żabowie może korzystać z hali nieodpłatnie w                                    poniedziałki i piątki w godz. 15:30 – 16:30 po wcześniejszym zgłoszeniu przez opiekuna grupy  w sekretariacie Szkoły (tylko                   grupy zorganizowane, min 10 osób, z opiekunem z uprawnieniami).

 

         Opiekun grupy ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ćwiczących oraz straty materialne  spowodowane przez grupę.


                REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD 28.05.2012r.