WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

Jesteś tu: » Strona startowa » WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

INFORMACJA DLA RODZICÓW

WYPRAWKA SZKOLNA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Informujemy o możliwości z korzystania z pomocy na zakup podręczników zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom         w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”


         Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę:

1)    uczniom klasy III szkoły podstawowej,

2)    uczniom klasy IV technikum,

3)    uczniom:

  • słabowidzącym,
  • niesłyszącym,
  • słabosłyszącym,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
  • z autyzmem, w tym zespołem Aspargera,
  • posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2015/16 do klas III, V i VI szkół podstawowych oraz klasy II i III gimnazjum.

 

Wnioski o pomoc materialną „Wyprawka szkolna 2015” są do pobrania w sekretariacie naszej szkoły.

 

Rodzice ucznia składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do

8 września 2015 r. w gabinecie pedagoga szkolnego.

 

Pliki do pobrania