"Piękna nasza Polska cała"

Jesteś tu: » Strona startowa » "Piękna nasza Polska cała"

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Żabowie z ogromnym zaangażowaniem przystąpili do Międzynarodowego Projektu "Piękna Nasza Polska Cała", aby uświetnić 100-lecie odzyskania niepodległości. Przygotowania zaczęliśmy już we wrześniu. Spośród dwudziestu jeden proponowanych w projekcie zadań wybraliśmy trzynaście do wspólnej realizacji.


Dzieci z wszystkich klas i oddziału przedszkolnego nauczyły się wszystkich zwrotek Hymnu Polski, jednej piosenki patriotycznej i kroków poloneza, a prezentacja wszystkich wybranych zadań rozpoczęła się 9 listopada o godzinie 11:00, kiedy to klasa VII zaprezentowała inscenizację z okazji Święta Niepodległości. W trakcie przedstawienia o 11:11 wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zaśpiewali Hymn Polski, rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „Moja mała Ojczyzna”, a następnie uczniowie przeszli do hali, gdzie zatańczyli poloneza.


W kolejnych dniach naszych obchodów odbył się turniej wiedzy patriotycznej, posadzono drzewa pamięci przez klasę IV b i VI, odbył się „Dzień Mody Patriotycznej”. Z dużym zaangażowaniem uczniowie wzięli udział w zawodach sportowych pt. „Biało-czerwoni” . Ponad to przedszkolaki nauczyły się tańca śląskiego „Szot”, poznały zabawy ludowe „Miotlarz”, „Nie chcę Cię” „Grozik”, nauczyły się wiersza patriotycznego Władysława Bełzy „Kto ty jesteś”. Wychowawcy świetlicy szkolnej z uczniami wysłali kartkę naszego regionu, czuwali nad kącikiem „Piękna nasza Polska cała”, a klasa III przygotowała prace plastyczne na temat „Strój ludowy naszego regionu.

Udział w projekcie dostarczył nam wielu wzruszeń i emocji, wzmocnił w nas dumę z bycia Polakami.


Koordynator projektu

Katarzyna Fido