INFORMATYKA

Jesteś tu: » Strona startowa » INFORMATYKA

1 - przyciski okna programu Excel

2 - przyciski okna arkusza

3 - pasek menu

4 - pasek narzędzi standardowy

5 - pasek narzędzi formatowania

6 - pole nazwy

7 - pasek formuły (pole edycji)

8 - nazwy kolumn

9 - pionowy pasek i suwak przewijania okna arkusza

10 - aktywna bieżąca komórka

11 - obszar roboczy

12 - numery wierszy

13 - przyciski przewijania zakładek arkuszy

14 - zakładka aktywnego arkusza (biała) i wszystkich dostępnych arkuszy

15  - pasek stanu

16 - poziomy pasek i suwak przewijania arkusza